Tuesday, 27/09/2022 - 02:10|
Chào mừng bạn đến với trường TH An Ninh A

Liên đội TH An Ninh A tổ chức kết nạp đội viên mới trong năm học 2020 - 2021

                  Trong năm học vừa qua Liên đội TH An Ninh A đã tổ chức 3 đợt kết nạp đội viên mới ở khối lớp 3,  nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2) ; ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3); ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất Đất nước (30/4). Với tổng só đội viên được kết nạp mới trong năm học 2020 -2021 là: 151 em.